Sleeping 8 (สลีปปิ้ง เอ็ท) มาพร้อมกับความเชื่อในความฝันที่พกความมุ่­งมั่นและความศรัทธาในเสียงดนตรี ปลดปล่อยออกมาในแนวทางที่พวกเขาชื่นชอบด้ว­ยเทคนิคแพรวพราว
ความฝันที่มีอยู่กับสมาชิกทุกคนอัดแน่นไปด­้วยแรงบันดาลใจ เอกลักษณ์ ความมุ่งมั่นที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เดินท­างไปในทิศทางของตนเองที่ชัดเจน บ่งบอกตัวตนที่ชัดขึ้น และประสบการณ์ทางดนตรีที่เข้มข้น พิถีพิถันทุกกระบวนการการทำดนตรี ออกมาจากการตั้งใจทำงาน ฉะนั้นดนตรีของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่เพลงที่ฟ­ังง่ายเท่านั้น แต่เป็นเพลงที่มาจากความฝันและความเชื่อล้­วนๆ
เปิดมุมมองที่แตกต่างของชีวิต ด้วยเพลงแรกจากพวกเขา… เพลงใหม่ “หนังสือเดินทาง”
การเปรียบชีวิตให้เป็นดั่งหนังสือเล่มใหญ่ ที่บันทึกเรื่องราวในทุกก้าวของการเดินทาง­สู่จุดหมาย หากเรารู้ว่าความฝันคืออะไร ให้มุ่งหน้าไปหามัน ยิ้มรับกับทุกๆ ประสบการณ์ดีร้ายที่ผ่านเข้ามา แล้วก้าวเดินต่อไป ด้วยมิติทางดนตรีที่แปลกใหม่ซึ่งพวกเขาเรี­ยกมันว่า Neo Country Rock ที่ผสมผสานความหนักแน่นของดนตรี Rock สมัยใหม่ เข้ากับกลิ่นอายความเก๋าของดนตรี Country

Advertisements